Search register

Vegkategori

kategorisering som angir på hvilket nivå vegmyndigheten for strekningen ligger. 

Updated: 08/12/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 5 of 5 hits

Codelist

SVV er vegmyndighet. Unik nummerering iht. europeisk avtale om internasjonale trafikkårer, AGR
E

Submitted

Fylkeskommunen er vegmyndighet. Unik nummerering på nasjonalt nivå.
F

Submitted

Kommunen er vegmyndighet. Unik nummerering innenfor kommunen.
K

Submitted

Private veger. Evt. nummerering er unik innenfor kommunen.
P

Submitted

SVV er vegmyndighet. Unik nummerering på nasjonalt nivå.
R

Submitted

Showing 1 - 5 of 5 hits