Search register

Vegfase

angir vegens fase i livet. 

Updated: 25/05/2023
Status: Valid
Showing 1 - 3 of 3 hits

Codelist

Veg som er del av operativt vegnett
V

Valid

Planlagt veg, vedtatt trasé.
P

Valid

Veg under bygging
A

Valid

Showing 1 - 3 of 3 hits