Search register

Vegfase

angir vegens fase i livet. 

Updated: 08/12/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 3 of 3 hits

Codelist

Veg som er del av operativt vegnett
V

Submitted

Planlagt veg, vedtatt trasé.
P

Submitted

Veg under bygging
A

Submitted

Showing 1 - 3 of 3 hits