Search register

Vedlikeholdsansvarlig

institusjon eller andre som har ansvar for vedlikehold av rute 

Updated: 29/11/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 3 of 3 hits

Codelist

stien vedlikeholdes av andre enn Den Norske Turistforening.
Andre

Submitted

DNT
stien vedlikeholdes av Den Norske Turistforening
DNT

Submitted

det er ukjent hvem som vedlikeholder stien
Ukjent

Submitted

Showing 1 - 3 of 3 hits