Search register

Vannbredde

grov klassifikasjon av vassdrag etter gjennomsnittlig bredde over lengre strekninger 

Updated: 25/05/2023
Status: Valid
Showing 1 - 7 of 7 hits

Codelist

benyttes i N500, N1000 og N2000
6

Valid

benyttes i N50, N100, N250, N500, N1000 og N2000
4

Valid

benyttes i N2000
7

Valid

benyttes i N50, N100, N250, N500 og N1000
3

Valid

benyttes i N250, N500, N1000 og N2000
5

Valid

benyttes i N50 og N100
2

Valid

8

Valid

Showing 1 - 7 of 7 hits