Search register

Trafikktype

angivelse av type rutetrafikk 

Updated: 25/05/2023
Status: Valid
Showing 1 - 3 of 3 hits

Codelist

benyttes av N50, N100, N250, N5000 og N1000
A

Valid

benyttes av N50, N100, N250, N5000, N1000, N2000 og N5000
I

Valid

benyttes av N50, N100, N250, N5000, N1000 og N2000
N

Valid

Showing 1 - 3 of 3 hits