Search register

Tettbebyggelsestype

Klassifisering av tettbebyggelse etter innbyggertall 

Updated: 25/05/2023
Status: Valid
Showing 1 - 2 of 2 hits

Codelist

mindre tettbebyggelse

Valid

større tettbebyggelse

Valid

Showing 1 - 2 of 2 hits