Search register

TekstReferansePunktNord

vertikal plassering av teksten 

Updated: 08/12/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 4 of 4 hits

Codelist

vertikal plassering av teksten på bunnlinje
0

Submitted

vertikal plassering av teksten på grunnlinje
3

Submitted

vertikal plassering av teksten på midtlinje
1

Submitted

vertikal plassering av teksten i øvre kant
2

Submitted

Showing 1 - 4 of 4 hits