Search register

Skriftkode

skriftkode er en tilleggesklassifisering som er spesifikk for dette datasettet. Den gir entydig kobling mot skrifttype og skriftfarge slik de fremstår i kartserien Norge 1:50 000. hver Navneobjekttype har en eller flere lovlige verdier for Skriftkode. 

Updated: 25/08/2023
Status: Valid
Showing 1 - 50 of 201 hits

Codelist

" Skriftkoden benyttes i N1000.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 7,5; Bold; CMYK-farge; 000100"
801

Valid

" Skriftkoden benyttes i N2000.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 7,5; Bold; CMYK-farge; 000100"
851

Valid

" Skriftkoden benyttes i N250.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 12; Bold; CMYK-farge; 000100"
701

Valid

" Skriftkoden benyttes i N500.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 7,75; Bold; CMYK-farge; 000100"
751

Valid

" Skriftkoden benyttes i N5000.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 7,5; Bold; CMYK-farge; 000100"
869

Valid

" Skriftkoden benyttes i N1000.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 5; ; CMYK-farge; 000100"
810

Valid

" Skriftkoden benyttes i N2000.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 5; ; CMYK-farge; 000100"
860

Valid

" Skriftkoden benyttes i N250.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 6,5; Italic; CMYK-farge; 000100"
710

Valid

" Skriftkoden benyttes i N500.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 7,1; ; CMYK-farge; 000100"
759

Valid

101
" Skriftkoden benyttes i N50. skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 12,75; Bold; CMYK-farge; 000100"
101

Valid

102
" Skriftkoden benyttes i N50. skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 9,75; Bold; CMYK-farge; 000100"
102

Valid

103
" Skriftkoden benyttes i N50. skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 9,75; Bold; CMYK-farge; 000100"
103

Valid

104
" Skriftkoden benyttes i N50. skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 8,7; Bold; CMYK-farge; 000100"
104

Valid

105
" Skriftkoden benyttes i N50. skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 7; Bold; CMYK-farge; 000100"
105

Valid

" Skriftkoden benyttes i N1000.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 10,5; Italic; CMYK-farge; 1002200"
811

Valid

" Skriftkoden benyttes i N2000.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 9; Italic; CMYK-farge; 1002200"
861

Valid

" Skriftkoden benyttes i N250.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 10; Italic; CMYK-farge; 000100"
711

Valid

" Skriftkoden benyttes i N500.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 5,7; ; CMYK-farge; 000100"
760

Valid

111
" Skriftkoden benyttes i N50. skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 12; ; CMYK-farge; 000100"
111

Valid

112
" Skriftkoden benyttes i N50. skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 10,2; ; CMYK-farge; 000100"
112

Valid

113
" Skriftkoden benyttes i N50. skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 8,5; ; CMYK-farge; 000100"
113

Valid

" Skriftkoden benyttes i N1000.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 7,75; Italic; CMYK-farge; 1002200"
812

Valid

" Skriftkoden benyttes i N2000.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 7,75; Italic; CMYK-farge; 1002200"
862

Valid

" Skriftkoden benyttes i N250.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 10; Italic; CMYK-farge; 000100"
712

Valid

121
" Skriftkoden benyttes i N50. skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 7,8; ; CMYK-farge; 000100"
121

Valid

122
" Skriftkoden benyttes i N50. skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 6,3; ; CMYK-farge; 000100"
122

Valid

" Skriftkoden benyttes i N1000.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 6,5; Italic; CMYK-farge; 1002200"
813

Valid

" Skriftkoden benyttes i N2000.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 6,5; Italic; CMYK-farge; 1002200"
863

Valid

" Skriftkoden benyttes i N250.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 8,5; Italic; CMYK-farge; 000100"
713

Valid

" Skriftkoden benyttes i N500.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 7,8; ; CMYK-farge; 000100"
761

Valid

131
" Skriftkoden benyttes i N50. skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 9,5; ; CMYK-farge; 000100"
131

Valid

132
" Skriftkoden benyttes i N50. skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 8,25; ; CMYK-farge; 000100"
132

Valid

133
" Skriftkoden benyttes i N50. skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 7,3; ; CMYK-farge; 000100"
133

Valid

134
" Skriftkoden benyttes i N50. skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 6; ; CMYK-farge; 000100"
134

Valid

" Skriftkoden benyttes i N1000.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 5; Italic; CMYK-farge; 1002200"
814

Valid

" Skriftkoden benyttes i N2000.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 5; Italic; CMYK-farge; 1002200"
864

Valid

" Skriftkoden benyttes i N250.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 7,5; Italic; CMYK-farge; 000100"
714

Valid

" Skriftkoden benyttes i N500.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 6,45; ; CMYK-farge; 000100"
762

Valid

141
" Skriftkoden benyttes i N50. skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 8,25; ; CMYK-farge; 000100"
141

Valid

142
" Skriftkoden benyttes i N50. skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 6; ; CMYK-farge; 000100"
142

Valid

143
" Skriftkoden benyttes i N50. skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt):5,5 ; ; CMYK-farge; 000100"
143

Valid

" Skriftkoden benyttes i N1000.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 7; Italic; CMYK-farge; 1002200"
815

Valid

" Skriftkoden benyttes i N2000.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 7; Italic; CMYK-farge; 1002200"
865

Valid

" Skriftkoden benyttes i N250.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 14,25; Italic; CMYK-farge; 1002200"
715

Valid

" Skriftkoden benyttes i N500.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 10,5; ; CMYK-farge; 000100"
763

Valid

" Skriftkoden benyttes i N1000.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 5; Italic; CMYK-farge; 1002200"
816

Valid

" Skriftkoden benyttes i N2000.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 5; Italic; CMYK-farge; 1002200"
866

Valid

" Skriftkoden benyttes i N250.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 9,75; Italic; CMYK-farge; 1002200"
716

Valid

" Skriftkoden benyttes i N500.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 7,5; Italic; CMYK-farge; 1002200"
764

Valid

" Skriftkoden benyttes i N1000.skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 10; Italic; CMYK-farge; 2248730"
817

Valid

Showing 1 - 50 of 201 hits