Search register

Skriftkode

skriftkode er en tilleggesklassifisering som er spesifikk for dette datasettet. Den gir entydig kobling mot skrifttype og skriftfarge slik de fremstår i kartserien Norge 1:50 000. hver Navneobjekttype har en eller flere lovlige verdier for Skriftkode. 

Updated: 25/11/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 50 of 92 hits

Codelist

101
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 12,75; Bold; CMYK-farge; 000100"
101

Submitted

102
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 9,75; Bold; CMYK-farge; 000100"
102

Submitted

103
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 9,75; Bold; CMYK-farge; 000100"
103

Submitted

104
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 8,7; Bold; CMYK-farge; 000100"
104

Submitted

105
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 7; Bold; CMYK-farge; 000100"
105

Submitted

111
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 12; ; CMYK-farge; 000100"
111

Submitted

112
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 10,2; ; CMYK-farge; 000100"
112

Submitted

113
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 8,5; ; CMYK-farge; 000100"
113

Submitted

121
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 7,8; ; CMYK-farge; 000100"
121

Submitted

122
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 6,3; ; CMYK-farge; 000100"
122

Submitted

131
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 9,5; ; CMYK-farge; 000100"
131

Submitted

132
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 8,25; ; CMYK-farge; 000100"
132

Submitted

133
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 7,3; ; CMYK-farge; 000100"
133

Submitted

134
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 6; ; CMYK-farge; 000100"
134

Submitted

141
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 8,25; ; CMYK-farge; 000100"
141

Submitted

142
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 6; ; CMYK-farge; 000100"
142

Submitted

143
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): ; ; CMYK-farge; 000100"
143

Submitted

201
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 13,8; Italic; CMYK-farge; 000100"
201

Submitted

202
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 11,8; Italic; CMYK-farge; 000100"
202

Submitted

203
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 9,3; Italic; CMYK-farge; 000100"
203

Submitted

204
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 7,3; Italic; CMYK-farge; 000100"
204

Submitted

205
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 6,5; Italic; CMYK-farge; 000100"
205

Submitted

206
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 4,8; Italic; CMYK-farge; 000100"
206

Submitted

207
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): ; Italic; CMYK-farge; 000100"
207

Submitted

211
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 14; Italic; CMYK-farge; 000100"
211

Submitted

212
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 11,7; Italic; CMYK-farge; 000100"
212

Submitted

213
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 9,75; Italic; CMYK-farge; 000100"
213

Submitted

214
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 7,8; Italic; CMYK-farge; 000100"
214

Submitted

215
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 6,75; Italic; CMYK-farge; 000100"
215

Submitted

221
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 17,5; Italic; CMYK-farge; "
221

Submitted

222
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 15,5; Italic; CMYK-farge; "
222

Submitted

223
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 11,3; Italic; CMYK-farge; "
223

Submitted

224
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 9,6; Italic; CMYK-farge; "
224

Submitted

225
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 9,6; Italic; CMYK-farge; "
225

Submitted

226
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 8,25; Italic; CMYK-farge; "
226

Submitted

227
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 6,75; Italic; CMYK-farge; "
227

Submitted

228
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 4,8; Italic; CMYK-farge; "
228

Submitted

231
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 10; Italic; CMYK-farge; 000100"
231

Submitted

232
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 9; Italic; CMYK-farge; 000100"
232

Submitted

233
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 8; Italic; CMYK-farge; 000100"
233

Submitted

234
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 6,75; Italic; CMYK-farge; 000100"
234

Submitted

235
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): ; Italic; CMYK-farge; "
235

Submitted

236
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): ; Italic; CMYK-farge; "
236

Submitted

241
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 14,2; Italic; CMYK-farge; "
241

Submitted

242
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 12,1; Italic; CMYK-farge; "
242

Submitted

243
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 8,8; Italic; CMYK-farge; "
243

Submitted

244
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 7,5; Italic; CMYK-farge; "
244

Submitted

245
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 6,4; Italic; CMYK-farge; "
245

Submitted

246
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): 5; Italic; CMYK-farge; "
246

Submitted

247
"skriftfont: Times New Roman; Skrift-størrelse (pt): ; Italic; CMYK-farge; "
247

Submitted

Showing 1 - 50 of 92 hits