Magnetisk nord

Status: Valid

Definition: Magnetisk nord forflytter seg på grunn av endringer i jordas kjerne. Magnetisk nord vil derfor forflytte seg og er ikke ett fast punkt.

Updated: 25.05.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 2