Search register

Retningsreferanse

referansesystem for retning 

Updated: 08/12/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 3 of 3 hits

Codelist

Lokal retingreferanse uavhengig av geografisk eller magnetisk nord
3

Submitted

Magnetisk nord forflytter seg på grunn av endringer i jordas kjerne. Magnetisk nord vil derfor forflytte seg og er ikke ett fast punkt.
2

Submitted

(default) - Geografisk nord
1

Submitted

Showing 1 - 3 of 3 hits