Search register

Retningsreferanse

referansesystem for retning 

Updated: 25/05/2023
Status: Valid
Showing 1 - 3 of 3 hits

Codelist

Lokal retingreferanse uavhengig av geografisk eller magnetisk nord
3

Valid

Magnetisk nord forflytter seg på grunn av endringer i jordas kjerne. Magnetisk nord vil derfor forflytte seg og er ikke ett fast punkt.
2

Valid

(default) - Geografisk nord
1

Valid

Showing 1 - 3 of 3 hits