Fastmerke

Status: Submitted

Definition: identifikasjon av fastmerke

Updated: 01.12.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: fastmerke