motortrafikkveg

Status: Valid

Definition: kan ha to, tre, eller flere felt, med eller uten midtdeler eller midtrekkverk, men følgende krav skal være oppfylt; Vegen skal vare avkjørselsfri. Vegkryss skal være planskilte. Det skal finnes et tilfredsstillende parallellvegnett for de kjøretøy og trafikantgruppene som ikke er tillatt på motortrafikkvegen. Skiltet med skilt 503. Tidligere motorveg klasse B.

Updated: 25.05.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1

Code value: motortrafikkveg