Search register

Motorvegtype

klassifisering av veger etter grad av vilkår med hensyn til f.eks. fart, avkjøringer/kryss og antall kjørefelt 

Updated: 11/01/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 3 of 3 hits

Codelist

Vanlig veg
Ikke motorveg

Submitted

kan ha to, tre, eller flere felt, med eller uten midtdeler eller midtrekkverk, men følgende krav skal være oppfylt; Vegen skal vare avkjørselsfri. Vegkryss skal være planskilte. Det skal finnes et tilfredsstillende parallellvegnett for de kjøretøy og trafikantgruppene som ikke er tillatt på motortrafikkvegen. Skiltet med skilt 503. Tidligere motorveg klasse B.
motortrafikkveg

Submitted

veg med fire eller flere kjørefelt, midtdeler, planskilte kryss og uten direkte tilknytning til eiendommene langs vegen. Skiltet med skilt 502. Tidligere motorveg klasse A.
motorveg

Submitted

Showing 1 - 3 of 3 hits