Search register

MediumSamferdsel

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. 

Updated: 08/12/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 4 of 4 hits

Codelist

I bygning/bygningsmessig anlegg
B

Submitted

I luft
L

Submitted

Default/på bakkenivå
T

Submitted

Under terrenget
U

Submitted

Showing 1 - 4 of 4 hits