Search register

JernbaneType

klassifisering av jernbaneanlegg i hht. konstruksjon/dimensjonering. 

Updated: 09/02/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 4 of 4 hits

Codelist

spor for skinnegående persontransport som hovedsakelig finnes i byområder, inkludert tunnelbane. Karakteriseres av separate traséer og ofte lengre traséer i tunnel. Eksempel: Bybanen i Bergen, T-banen i Oslo, Gaustadbanen
F

Submitted

Spor for togtrafikk for transport av passasjerer og gods. Eksempel: Det nasjonale jernbanenettet.
J

Submitted

Spor for skinnegående transport karakterisert ved kabeldrift. Eksempel: Fløibanen i Bergen.
K

Submitted

Spor for skinnegående persontransport som hovedsakelig finnes i byområder, også kalt trikk. Karakterisert av delte traséer i gater og veier. Som regel med strømforsyning i kontaktledning over traséen. Eksempel: Trikken i Oslo
S

Submitted

Showing 1 - 4 of 4 hits