Search register

Hytteeier

eieren av en turisthytte. 

Updated: 08/12/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 4 of 4 hits

Codelist

Det er ikke spesifisert hvem som er eier av hytta. Dette kan for eksempel være en lokal Jeger og fiskerforening, et Utmarkslag eller en speiderforening.
2

Submitted

DNT
Den Norske Turistforening er eier av hytta
1

Submitted

Fjellstyret er eier av hytta
3

Submitted

Statskog er eier av hytta
4

Submitted

Showing 1 - 4 of 4 hits