Search register

Grensepunkttype

kodeliste for hvordan grensepunkt kan være merket eller bestemt. 

Updated: 08/12/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 2 of 2 hits

Codelist

markering av typen riksgrensemerke -- Definition -- marking of type: national boundary mark
50

Submitted

markering av typen riksgrenserøys -- Definition -- marking of type: national boundary cairn
58

Submitted

Showing 1 - 2 of 2 hits