Search register

FlerLinjer

angivelse av antall kraftlinjer. 

Updated: 22/05/2023
Status: Valid
Showing 1 - 2 of 2 hits

Codelist

kraftlinja representerer en enkelt kraftlinje
1

Valid

kraftlinja representerer to eller flere parallelle kraftlinjer
2

Valid

Showing 1 - 2 of 2 hits