Search register

Datafangstmetode

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon. 

Updated: 08/12/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 9 of 9 hits

Codelist

Posisjonen er digitalisert fra ortofoto eller andre plane kartdata
dig

Submitted

Posisjonen er konstruert/generert fra en fotogrammetrisk stereomodell
fot

Submitted

Posisjonen er manuelt konstruert, eller generert ved maskinlæring eller annen type programvare, fra punktsky fra laserskanning, bildematching, sonar, andre typer sensordata eller kombinasjon av flere typer sensordata.
gen

Submitted

Posisjonen er målt inn direkte med en landmålingsmetode. Aktuelle landmålingsmetoder kan være nivellering, vinkelmåling, avstandsmåling eller treghetsmåling. Kodeverdien brukes også for kombinasjoner av disse målemetodene eller der disse målemetodene kombineres med GNSS. Landmåling utføres normalt med overskytende målinger og utjevning av resultatet.
lan

Submitted

Posisjonen er hentet plandata. Posisjonen er ikke verifisert med innmåling.
pla

Submitted

Posisjonen er målt inn direkte med GNSS (for posisjoner målt inn med GNSS i kombinasjon med andre landmålingsmetoder skal koden Landmåling benyttes)
sat

Submitted

Posisjonen er hentet fra skannet og vektorisert grunnlag. Grunnlaget kan være papir eller transparent folie
ska

Submitted

Posisjonen er hentet fra prosjekterte eller planlagte data, f.eks. fra en BIM-modell, som er verifisert som bygget ved innmålinger
byg

Submitted

Ukjent eller uspesifisert datafangstmetode
ukj

Submitted

Showing 1 - 9 of 9 hits