Search register

BygningstypeKode

koder for hva bygget er brukt til 

Updated: 25/05/2023
Status: Valid
Showing 1 - 50 of 129 hits

Codelist

Andre småhus med 3 boliger eller flere
136

Valid

Annen beredskapsbygning eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slikog lignende bygning(er).
829

Valid

Annen boligbygning/sekundærbolig (og lignende sekundærbolig reindrift)
199

Valid

Annen bygning for bofellesskap, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik og lignende bygning(er)
159

Valid

Andre bygninger som ikke kan plasseres i de underpunktene nevnt over, men som er bygning for overnatting, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) lignende bygning(er).
529

Valid

Bygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slikog lignende bygning(er).
679

Valid

Annen energiforsyningsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik og lignende bygning(er)
229

Valid

Annen fiskeri- og fangstbygning
248

Valid

Annen forretningsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik og lignende bygning(er)
329

Valid

Annen garasje- og hangarbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slikog lignende bygning(er)
439

Valid

Annen bygning for overnatting - godkjent etter hotelloven, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slikog lignende bygning(er).
519

Valid

Andre idrettsbygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slikog lignende bygning(er).
659

Valid

Annen industribygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik og lignende bygning(er)
219

Valid

Annen kontorbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slikog lignende bygning(er).
319

Valid

249

Valid

Annen lagerbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slikog lignende bygning(er)
239

Valid

Bygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slikog lignende bygning(er).
649

Valid

Annen primærhelsebygning eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slikog lignende bygning(er).
739

Valid

Andre spisesteder som ikke passer inn i kodene over, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slikog lignende bygning(er).
539

Valid

Andre skoler som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slikog lignende bygning(er).
619

Valid

Andre universitets- og høgskolebygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slikog lignende bygning(er).
629

Valid

Andre multifunksjonshus for kultur og idrett, herunder ungdomsklubb, som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slikog lignende bygning(er).
669

Valid

Annet sykehjem, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slikog lignende bygning(er).
729

Valid

Bygning med fritidsboliger/boliger til utleie, boligene har bad og kokemuligheter, og leies oftest for døgn- eller ukebasis. Moderne varianter er ofte knyttet til en sentral ekspedisjon med forretning og av og til restaurant.Ê Opprinnelig basert på at man skal ha med sengetøy og stelle mat selv. Boligene registreres med lokalekode A (annet enn bolig). Det skal ikke registreres bruksareal til bolig.
523

Valid

Bankbygning, posthus
312

Valid

Sted for opphold for barn 1 - 5 år. Kan være heldag og halvdag, og det er knyttet et visst pedagogisk innhold til oppholdet. Selve barnehagebygningen er ofte velutstyrt, med flere avdelinger, spiserom/hvilerom for de ansatte og kjøkken. Styrt av Barnehageloven
612

Valid

Skolebygning for skoleklassene 1-7, for barn i alderen 6-12 år.
613

Valid

Kristent forsamlingshus/bedehus
672

Valid

Bensinstasjon
323

Valid

Bygning for utlån av bøker, lydbøker, filmer, aviser og lignende. Moderne bibliotek/mediatek har ofte tilgjengelig PC gjerne med Internett-tilknytning.
642

Valid

Institusjoner der man bor permanent og samtidig har tilgang til et behandlingstilbud.
722

Valid

Bo- og servicesenter. For eldre, utviklingshemmede, funksjonshemmede mv.
151

Valid

Boligbrakke
193

Valid

322

Valid

Bygning for renseanlegg, bl.a. kloakkpumpestasjon
214

Valid

Bygning for vannforsyning, bl.a. pumpestasjon.
216

Valid

Campinghytte: En enklere overnattingshytte fortrinnsvis beregnet for bilturister. Som regel er de knyttet til en campingplass. Gjestene holder vanligvis sengetøy selv. Utleiehytte: Et lite hus med høy, middels eller lav standard, til midlertidig opphold. Oftest større og bedre standard enn en campinghytte, ofte ikke beliggende på en campingplass, men mer spredt i terrenget. Moderne utleiehytter har ofte høy standard og flere er ofte knyttet til et senter med vakt, kiosk/forretning og andre fasiliteter.
524

Valid

Bygning for ungdomsaktiviteter, særlig knyttet til musikk og dans - drevet på forretningsmessig basis.
663

Valid

Driftsbygning for fiske og fangst, inkl. oppdrettsanlegg
244

Valid

Frittliggende bygning med kun en boligenhet.
111

Valid

Enebolig som i tillegg inneholder en eller flere hybler eller lignende, som minimum dekkes av SSBÕs krav til hybel. (Bygningen må fremstå som en enebolig)
112

Valid

Bygning for industriell serieproduksjon.
211

Valid

Fengselsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slikog lignende bygning(er)
819

Valid

Garasje, uthus, anneks knyttet til bolig. Garasje: Frittliggende bygning som primært benyttes for parkering av bil. Kan i tillegg inneholde boder og lignende. Uthus: Frittliggende bygning som benyttes til oppbevaring av redskap, ved, materialer og lignende. Anneks: Frittliggende bygg beregnet for overnatting og er ingen selvstendig boenhet for varig opphold. Det skal ikke registreres bruksareal til bolig på slike bygg.
181

Valid

Garasje, uthus, anneks knyttet til fritidsbolig. Garasje: Frittliggende bygning som primært benyttes for parkering av bil. Kan i tillegg inneholde boder og lignende. Uthus: Frittliggende bygning som benyttes til oppbevaring av redskap, ved, materialer og lignende. Anneks: Frittliggende bygg beregnet for overnatting og er ingen selvstendig boenhet for varig opphold. Det skal ikke registreres bruksareal til bolig på slike bygg.
182

Valid

Showing 1 - 50 of 129 hits