Selvbetjent

Status: Valid

Definition: benyttes i N50, N100, N250, N500 og N1000. Selvbetjent hytte med proviant til salgs. Kan ha hyttevakt i høysesongen(e). Kan være stengt for bruk deler av året.

Updated: 22.05.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: Selvbetjent