Rastebu

Status: Valid

Definition: benyttes i N50. Rastehytte/dagshytte/nødbu med ovn og som oftest med ved. Kan ha brisker (benker uten madrasser) eller benker med madrasser som det er mulig å sove på i et knipetak.

Updated: 22.05.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: Rastebu