Search register

Betjeningsgrad

beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige. 

Updated: 24/02/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 6 of 6 hits

Codelist

Betjent hytte som er åpen og serverer middag (vanligvis tre retter med kaffe) og frokost i sommer- og som regel også i vintersesongen. Ikke muligheter for å tilberede egen mat.
Betjent

Submitted

Gapahuker, primitive buer, gammer, kåter og hytter med og uten ovn. Mange har overnattingsmuligheter, men av svært enkel standard. Alle gapahuker, også de med ildsted, vedlager og dø, regnes med her.
Gapahuk

Submitted

Rastehytte/dagshytte/nødbu med ovn og som oftest med ved. Kan ha brisker (benker uten madrasser) eller benker med madrasser som det er mulig å sove på i et knipetak.
Rastebu

Submitted

Selvbetjent hytte med proviant til salgs. Kan ha hyttevakt i høysesongen(e). Kan være stengt for bruk deler av året.
Selvbetjent

Submitted

Serveringssted/dagsturhytte som er sesongåpent. Hytta må ha betjening.
Serveringshytte

Submitted

Ubetjent hytte uten proviant. Sengene må ha madrasser og hytta være forsynt med ovn, ved og kokeutstyr.
Ubetjent

Submitted

Showing 1 - 6 of 6 hits