Search register

Allmenningtype

nærmere inndeling av allmenninger 

Updated: 03/11/2023
Status: Valid
Showing 1 - 1 of 1 hits

Codelist

område for statsgrunn i Sør-Norge som administreres etter Fjelloven (6. juni nr. 31 1975), som ikke har vært underlagt privat eiendomsrett og hvor ett eller flere bygdelag har lovbestemte bruksrettigheter
statsallmenning

Valid

Showing 1 - 1 of 1 hits