Nyregistrering

nykartlagt siden siste registrering Merknad: Legges inn i INON-databasen som et tyngre teknisk inngrep. Kan være både fra siste periode og lengre tilbake i tid.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 11/29/2017 7:56:29 PM

Code value

Code value: 1

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term