Gjengrodd

grodd igjen eller gått over til sti Merknad: Skal tas ut av dagens INON-database som et tyngre teknisk inngrep. Kan være gjengrodd i siste periode eller lengre tilbake i tid. Registreringen vil sammen med dato/periode gi informasjon om historisk utvikling av INON.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 11/29/2017 7:57:02 PM

Code value

Code value: 2

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term