Search register

INONStatus

status for INON-inngrepet ved registrering

Updated: 29/11/2017
Showing 1 - 5 of 5 hits

Codelist

objektet er feilplassert, og skulle aldri vært med i INON-databasen Merknad: Har urettmessig ligget inne i databasen som et tyngre teknisk inngrep, og tas dermed ut av INON-databasen. Ofte har denne veien en annen trase enn de opplysninger en tidligere har fått. Berører den riktige traseen dagens INON-områder legges den inn som nyregistrert med riktig byggeperiode. Sammen med opplysninger fra bruker vil dette bli benyttet for å fjerne overflødige veger.
4

Submitted

grodd igjen eller gått over til sti Merknad: Skal tas ut av dagens INON-database som et tyngre teknisk inngrep. Kan være gjengrodd i siste periode eller lengre tilbake i tid. Registreringen vil sammen med dato/periode gi informasjon om historisk utvikling av INON.
2

Submitted

objektet er tilbakeført til opprinnelig status, og skal dermed fjernes fra INON-databasen Merknad: skal tas ut av dagens INON-database som et tyngre teknisk inngrep. Gjenleggingen kan være som følge av pålegg eller plan (vei inn til byggeområder (for eksempel hytter) kan i reg.plan være midlertidige). Registreringen vil sammen med dato/periode gi informasjon om historisk utvikling av INON.
3

Submitted

nykartlagt siden siste registrering Merknad: Legges inn i INON-databasen som et tyngre teknisk inngrep. Kan være både fra siste periode og lengre tilbake i tid.
1

Submitted

ukjent status Merknad: Dette er en standardverdi (default verdi) og omregistreres hvor mulig.
5

Submitted

Showing 1 - 5 of 5 hits