Søk i register

INONStatus

status for INON-inngrepet ved registrering

Oppdatert: 29.11.2017
Viser 1 - 5 av 5 treff

Kodeliste

objektet er feilplassert, og skulle aldri vært med i INON-databasen Merknad: Har urettmessig ligget inne i databasen som et tyngre teknisk inngrep, og tas dermed ut av INON-databasen. Ofte har denne veien en annen trase enn de opplysninger en tidligere har fått. Berører den riktige traseen dagens INON-områder legges den inn som nyregistrert med riktig byggeperiode. Sammen med opplysninger fra bruker vil dette bli benyttet for å fjerne overflødige veger.
4

Sendt inn

grodd igjen eller gått over til sti Merknad: Skal tas ut av dagens INON-database som et tyngre teknisk inngrep. Kan være gjengrodd i siste periode eller lengre tilbake i tid. Registreringen vil sammen med dato/periode gi informasjon om historisk utvikling av INON.
2

Sendt inn

objektet er tilbakeført til opprinnelig status, og skal dermed fjernes fra INON-databasen Merknad: skal tas ut av dagens INON-database som et tyngre teknisk inngrep. Gjenleggingen kan være som følge av pålegg eller plan (vei inn til byggeområder (for eksempel hytter) kan i reg.plan være midlertidige). Registreringen vil sammen med dato/periode gi informasjon om historisk utvikling av INON.
3

Sendt inn

nykartlagt siden siste registrering Merknad: Legges inn i INON-databasen som et tyngre teknisk inngrep. Kan være både fra siste periode og lengre tilbake i tid.
1

Sendt inn

5

Sendt inn

Viser 1 - 5 av 5 treff