Søk i register

Høydereferanse

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt

Oppdatert: 10.04.2015
Viser 1 - 3 av 3 treff

Kodeliste

benyttes ikke ved nyregistrering
UKJENT

Gyldig

Viser 1 - 3 av 3 treff