Search register

Høydereferanse

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt

Updated: 10/04/2015
Showing 1 - 3 of 3 hits

Codelist

benyttes ikke ved nyregistrering
UKJENT

Valid

Showing 1 - 3 of 3 hits