Søk i register

Status

Havneobjektets tilstand. 

Oppdatert: 01.03.2023
Status: Sendt inn
Viser 1 - 13 av 13 treff

Kodeliste

Finnes også på engelsk
Objektet er fjernet.
fjernet

Gyldig

Objektet er foreldet.
foreldet

Gyldig

Objektet er i bruk.
iBruk

Gyldig

Objektet er i forfall.
iForfall

Gyldig

Objektet er ikke i bruk.
ikkeIBruk

Gyldig

Midlertidig objekt.
midlertidig

Gyldig

Nedlagt objekt.
nedlagt

Gyldig

Periodisk objekt.
periodisk

Gyldig

Objektet er planlagt.
planlagt

Gyldig

Privat objekt.
privat

Gyldig

Objektet er skadet.
skadet

Gyldig

Ukjent tilstand.
tilstandUviss

Gyldig

Objektet er under arbeid.
underArbeid

Gyldig

Viser 1 - 13 av 13 treff