Søk i register

Kaifronttype

Kaifronten sin konstruksjon mot sjøen. 

Oppdatert: 01.03.2023
Status: Sendt inn
Viser 1 - 9 av 9 treff

Kodeliste

Finnes også på engelsk
Annen type kaifront.
annen

Gyldig

Kai
Konstruksjon, vanligvis parallell med kystkonturen, hvor fartøy kan fortøye eller laste/losse. Horisontalt plan.
kai

Gyldig

Mur
Kai som er steinmurt eller konstruert av mur.
mur

Gyldig

Trinnfritt skråplan som fungerer som forbindelse mellom to horisontale plan som ikke ligger på samme nivå. Brukes ofte til i landkjøring av rullende objekter (ro-ro). Stopper ved vannkant.
rampe

Gyldig

(Roll on/roll off) justerbar rampe eller ombordkjøringsplattform, tilsvarende ferjelem, som er tilpasset for at rullende last kan kjøres fra kai og direkte om bord.
ro-roRampe

Gyldig

Støttekonstruksjon som settes opp som en vegg for å holde på plass løsmasser fra sjø.
spunt

Gyldig

Kai på pæler eller søyler.
søylekai

Gyldig

Kai hvor trappetrinn er en del av kaikonstruksjonen eller utgjør den ytterste delen på kaien.
trapp

Gyldig

Ukjent kaifronttype.
ukjent

Gyldig

Viser 1 - 9 av 9 treff