Søk i register

ElAnleggstype

Type EL-anlegg/strømanlegg. 

Oppdatert: 22.03.2023
Status: Sendt inn
Viser 1 - 5 av 5 treff

Kodeliste

Finnes også på engelsk
Annen type strømanlegg.
annen

Gyldig

Strømanlegget brukes til lading.
ladeanlegg

Gyldig

Landstrømanlegg.
landstrøm

Gyldig

Strømskap med diverse tilkoblingsmuligheter.
strømskap

Gyldig

EL-anlegg hvor det er mulig å koble til strømtilførsel for kran.
strømtilførselKran

Gyldig

Viser 1 - 5 av 5 treff