Søk i register

Eierskap

Angir type eierskap. 

Oppdatert: 01.03.2023
Status: Sendt inn
Viser 1 - 7 av 7 treff

Kodeliste

Finnes også på engelsk
Annen type egenskap.
annet

Gyldig

Fylkeskommunalt eierskap.
fylke

Gyldig

Kommunalt eierskap.
kommune

Gyldig

Offentlig eierskap.
offentlig

Gyldig

Privat eierskap.
privat

Gyldig

Statlig eierskap.
stat

Gyldig

Ukjent eierskap.
ukjent

Gyldig

Viser 1 - 7 av 7 treff