Søk i register

Drivstofftype

Typer drivstoff som kan fylles. 

Oppdatert: 01.03.2023
Status: Sendt inn
Viser 1 - 12 av 12 treff

Kodeliste

Finnes også på engelsk
Mulighet for å fylle ammoniakk (NH3).
ammoniakk

Gyldig

Mulighet for å fylle annen type drivstoff. Angi ved bruk av informasjonsegenskapen.
annen

Gyldig

Mulighet for å fylle bensin.
bensin

Gyldig

Mulighet for å fylle bensin og diesel.
bensinDiesel

Gyldig

Mulighet for å fylle biodiesel.
biodiesel

Gyldig

Mulighet for å fylle diesel.
diesel

Gyldig

Mulighet for å fylle hydrogen (H2).
hydrogen

Gyldig

Mulighet for å fylle lavsvovelolje (VLSFO).
lavsvovelOlje

Gyldig

LNG
Mulighet for å fylle LNG.
LNG

Gyldig

Mulighet for å fylle metan (CH4).
metan

Gyldig

Mulighet for å fylle metanol (CH3OH).
metanol

Gyldig

Mulighet for å fylle ultra lavsvovel olje (ULSFO).
ultralavsvovelOlje

Gyldig

Viser 1 - 12 av 12 treff