Søk i register

Bruksklassetype

Bruksklasse på kai, for objekttype Lastbegrensningsområde. Bruksklassen forkortes Bk og etterfølges av et tall. Den angir største tillatte aksellast, last fra akselkombinasjoner og totalvekt avhengig av avstanden mellom akslene. Som beskrevet i "Forskrift om bruk av kjøretøy" og Statens vegvesen sin håndbok R412. 

Oppdatert: 01.03.2023
Status: Sendt inn
Viser 1 - 5 av 5 treff

Kodeliste

Finnes også på engelsk
Annen type bruksklasse.
annen

Gyldig

Bruksklasse 10
Bk10

Gyldig

Bk6
Bruksklasse 6
Bk6

Gyldig

Bk8
Bruksklasse 8
Bk8

Gyldig

BkT er en variant av Bk8. Den har same maksimale aksellast som Bk8, men totalvekten er høyere.
BkT8

Gyldig

Viser 1 - 5 av 5 treff