Søk i register

Beredskapstype

Type beredskap eller beredskapsutstyr. 

Oppdatert: 23.03.2023
Status: Sendt inn
Viser 1 - 23 av 23 treff

Kodeliste

Finnes også på engelsk
Tilrettelagt adkomst til en bygning berenget for brannvesenet/beredskap.
angrepsvei

Gyldig

Annen type beredskapspunkt.
annen

Gyldig

Sentralapparatet i et brannalarmsanlegg.
brannalarmsentral

Gyldig

Lager eller oppbevaring av varer/materiale som er brannfarlig.
brannfarligOpplag

Gyldig

Fast montert utstyr over bakken som er beregnet for kobling til brannvesenets utstyr.
brannhydrant

Gyldig

Fast montert utstyr i kum, som er beregnet for kopling til brannvesenets utstyr.
brannkum

Gyldig

Brannslange
brannslange

Gyldig

Brannslukningsapparat
branslukningsapparat

Gyldig

Båtshake
båtshake

Gyldig

Fare eller risiko for eksplosjon.
eksplosjonsfare

Gyldig

Førstehjelpsutstyr.
førstehjelp

Gyldig

Rom eller bygning hvor beholdere med gass under trykk oppbevares
gassUnderTrykk

Gyldig

En hjertestarter (defibrillator) er førstehjelpsutstyr som kan brukes til å starte hjertet på nytt i tilfeller av hjertestans.
hjertestarter

Gyldig

Anlegg med høyspenning (f.eks. trafo eller tilsvarende).
høyspenning

Gyldig

Nødplakat/infopunkt
nødplakatInfopunkt

Gyldig

Nøkkelskap eller nøkkelsafe for bruk av brannvesenet.
nøkkelskap

Gyldig

Oljelenser. Anretning for å redusere oljesøl som flyter på vannet.
oljelenser

Gyldig

Redningsbøye
redningsbøye

Gyldig

Luke, panel eller annen bygningsdel som skal kunne åpnes eller fjernes for å ventilere ut varme og røyk fra bygning i brann.
røyklukepanel

Gyldig

Oppmøtested ved evakuering ved brannalarm.
samlingsplass

Gyldig

Samlet arrangement av ventiler, manometre og annet utstyr som er nødvendig for funksjonen til et sprinkleranlegg.
sprinklersentral

Gyldig

Stige
stige

Gyldig

Sentral for talevarsling av brann eller annen nødsituasjon.
talevarslingsentral

Gyldig

Viser 1 - 23 av 23 treff