Mulig skjellsandressurs

Status: Valid

Definition: Mulig skjellsandressurs

Updated: 24.04.2024
Date accepted: 24/04/2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: mulig