Search register

Skjellsandvurdering

Vurdering av muligheten for å finne skjellsand innenfor området, ut fra kartleggingsmetodikk. 

Updated: 24/04/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 3 of 3 hits

Codelist

Mulig skjellsandressurs
mulig

Valid

Påvist ved en eller flere bunnprøver
påvistVhaBunnprøver

Valid

Påvist ved prøvetaking og seismikk
påvistVhaPrøverOgSeismikk

Valid

Showing 1 - 3 of 3 hits