Slamholdig sand

Status: Valid

Definition: Sand >50%, leir:silt fra 1:2 til 2:1 og leir+silt <50%, grus <2%

Updated: 19.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 80