Biogent materiale

Status: Valid

Definition: Slam, sand og grus av biologisk opprinnelse

Updated: 19.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 500