Harde sedimenter eller sedimentære bergarter

Status: Valid

Definition: Blotning av konsoliderte sedimenter eller sedimentære bergarter på havbunnen

Updated: 19.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 300