Stein/blokk med slam-/sanddekke

Status: Valid

Definition: Stein og/eller blokk overdekt av finkornig materiale

Updated: 19.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 210