Slam med blokker av sedimenter

Status: Valid

Definition: Slam i veksling med blokker av harde sedimenter

Updated: 19.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 21