Slam/sand og stein/blokk

Status: Valid

Definition: Bimodal bunntype der stein/blokk forekommer hyppig i områder dominert av finkornige sedimenter

Updated: 19.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 205