Sand og blokk

Status: Valid

Definition: Bimodal bunntype med hyppige forekomster av blokker på sandbunn.

Updated: 19.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 190