Grus, stein og blokk

Status: Valid

Definition: Dominans av grus, stein og blokk

Updated: 19.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 175