Uspesifisert

Status: Valid

Definition: Kornstørrelse ikke angitt

Updated: 19.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 0