Ingen/langsom avsetning

Status: Valid

Definition: Områder der lav sedimenttilførsel og svake bunnstrømmer fører til lite avsetning/erosjon. Her kan for eksempel sedimenter fra siste istid ligge eksponert på havbunnen med bare et tynt sedimentdekke (mm-cm).

Updated: 19.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 7