Erosjon

Status: Valid

Definition: Områder dominert av erosjon. Avsetningsmiljø med sterke bunnstrømmer som eroderer og transporterer sedimenter langs bunnen. Sedimentære strukturer på bunnen kan for eksempel være strømgroper, strømrenner og utvaskingslag/erosjonshud.

Updated: 19.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 5