Avsetning fra bunnstrømmer

Status: Valid

Definition: Områder med middels til sterke bunnstrømmer som transporterer og avsetter silt, sand og grus på bunnen. Typisk for slike områder er sedimentrifler og -bølger.

Updated: 19.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 3