Avsetning fra suspensjon, lokal erosjon av finkornete sedimenter

Status: Valid

Definition: Områder dominert av avsetning, men med lokal erosjon. Hovedsakelig utfelling/avsetning av leir- og siltpartikler (slam) fra vannmassene, men avsetning av partikler i sandfraksjonen forekommer. Avsetningsmiljø med svake bunnstrømmer, ofte i dype områder med lokale forhøyninger.

Updated: 19.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 2